กำหนดการปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2561

กำหนดการปิด/เปิด ภาคเรียนที่ 1/2561

ปิดภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 10 ตุลาคม 2561

เปิดภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561